WISDOM

“Semua Jenis Kenegatifan, Kemarahan, Kecemasan, Atau Ketidaksabaran Memadamkan Kesadaran Tertinggi Kita.” – Brian Tracy “Kebanyakan Orang Menjadi Bahagia Sebatas Kebahagiaan Yang Telah Diniatkan Untuk Dicapai.” – Abraham Lincoln “Kita Tertarik Kepada Seseorang Apabila Ia Juga Menaruh Perhatian Kepada Kita.” – Read More